Tác giả :

THÔNG BÁO

(V/v mở lớp BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC)

Căn cứ quyết định số 3635/QĐ-BGDĐT, ngày 25 tháng 08 năm 2010 về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM bồi dưỡng và cấp chứng chỉ NVSP cho giảng viên đại học và cao đẳng.

Căn cứ Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016. Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ giảng dạy có đủ điều kiện để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II), giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

Viện Sư Phạm Kỹ Thuật – trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM thông báo tổ chức mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học và Cao đẳng

I. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
  1. Môn học bắt buộc:  cho tất cả các đối tượng người học có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư­ờng đại học, cao đẳng.

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam.

2

4

Phát triển chương trình giáo dục đại học, cao đẳng

1

2

Tâm lý giáo dục học đại học.

2

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

3

Lý luận dạy học đại học.

3

Tổng cộng: 10 tín chỉ

 2. Môn học bổ sung: Cho đối tượng chưa phải là giảng viên tại các trường Đại học Cao đẳng.

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

1

Phương pháp nghiên cứu KHGD

2

3

Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học.

1

2

Hình thức và phương pháp dạy học tích cực trong dạy đại học.

2

 

Tổng cộng: 05 Tín chỉ

                                                                                          

Tổng cộng: 225 tiết (15 tín chỉ) cho đối tượng chưa là giảng viên đại học cao đẳng,

  150 tiết (10 tín chỉ) cho đối tượng đã là giáo viên tại các cơ sở giáo dục đại học.

Thời khóa biểu (học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

  2. ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ:
    1. Đối tượng học viên tự do
  • Thời gian đăng ký và thu học phí: Tại Văn phòng VIỆN SPKT – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM từ ngày 2/6/2016 đến ngày 13/6/2016 trong giờ hành chính

Khai giảng vào ngày 13/6/2016 ( học và cấp chứng chỉ trong vòng 01 tháng)

Học phí trọn khóa:

  • 15 tín chỉ x 200.000đ/1 tín chỉ + 50.000đ (lệ phí CCSP) = 3.050.000đ
  • 10 tín chỉ x 200.000đ/1 tín chỉ + 50.000đ (lệ phí CCSP) = 2.050.000đ
 
    2. Đối tượng là các trường Cao đẳng và Đại học

-            Đối với các trường Cao Đẳng Đại học có nhu cầu bồi dưỡng cho Các giảng viên để nâng cao nghiệp vụ hay nhằm tạo điều kiện cho giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (Hạng II), giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (Hạng I) nhưng chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

  • Có thể liên hệ trực tiếp với Viện Sư phạm Kỹ thuật ký hợp đồng đào tạo mở lớp dành riêng cho các giáo viên trường mình, địa điểm đào tạo ngay tại trường liên kết. Mỗi lớp tối thiểu là 40 học viên với mức học phí ưu đãi.

-         Chi tiết xin liên hệ: Viện Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: 484 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:   (08) 37 306 995                           

         Website: ite.hcmute.edu.vn                Email: vienspkt@hcmute.edu.vn  

    VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *