Tác giả :

Để hỗ trợ các NCS và học viên Cao học đang học tập và nghiên cứu tại Viện Sư phạm Kỹ thuật nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, Trung tâm đào tại Sau đại học sẽ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề:

1.    Xác định vấn đề nghiên cứu trong khoa học giáo dục

2.    Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu khoa học giáo dục

PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ - Viện Khoa học giáo dục Viêt Nam sẽ trình bày và trao đổi với các NCS và học viên cao học về các chủ đề này.

Thời gian: 13 h 30 ngày 1 tháng 11 năm 2016 (Thứ 3)

Địa điểm:  Viện Sư phạm Kỹ thuật - Số 484 Lê Văn Việt, Quận 9.

   Viện Sư phạm Kỹ thuật

Trung tâm đào tạo Sau đại học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu