Tác giả :
Ngày 21 và 28 tháng 10, Trung tâm đào tạo sau đại học - Viện SPKT tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học cho các học viên cao học khóa 2016A. Đợt bảo vệ này, các học viên cao học trình bày đề tài luận văn tại 8 hội đồng chấm luận văn do các Phó giáo sư, Tiến sĩ giáo dục của Viện SPKT và các cơ sở giáo dục đại học, Viện nghiên cứu tại TpHCM đảm nhiệm. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 10/ 2017
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu