Tác giả :
Theo văn bản số 7014/BGDĐT-GDĐH của Bộ GDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2014 cho phép trường Đại học SPKT TPHCM thành lập hội đồng thẩm định đề án đào tạo Tiến sĩ của Viện SPKT.
Ngày 8 tháng 12 năm 2014 PGS. TS. Đỗ Văn Dũng đã thành lập hội đồng thẩm định gồm:
1. GS Nguyễn Lộc - Chủ tịch hội đồng.
2. TS Đỗ Mạnh Cường - Thư Ký hội đồng.
3. PGS. TS Ngô Anh Tuấn - Ủy viên hội đồng.
4. PGS. TS Lê Thị Hoa - Phản biện
5. TS. Đoàn Thị Huệ Dung - Phản biện
Ngày 11 tháng 12, Viện SPKT đã tổ chức họp hội đồng thẩm định và thông qua đề án này.
Đây là một trong những bước cuối cùng trong việc chuẩn bị cho việc Đào tạo TS Giáo dục học tại Viện SPKT, đặt nền móng cho việc đào tạo TS giáo duc học tại Viện Sư Phạm kỹ thuật                 Một số hình trong buổi làm thẩm định đề án tiến sỹ giáo dục học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *