Tác giả :
Viện Sư phạm Kỹ thuật xin thông báo
Dời lịch các lớp đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dự kiến sẽ khai giảng trong tháng 06:
- Lớp Bồi dưỡng sư phạm Trình độ Đại học (học vào ngày Thứ 7 và Chủ nhật, tại V.SPKT): khai giảng ngày 11/7/2020. Thời gian học: 10 tuần.
- Lớp Bồi dưỡng sư phạm trình độ Cao đẳng (học từ thứ 2 đến thứ 7, tại V.SPKT): khai giảng ngày 17/8/2020. Thời gian học: 6 tuần.
- Lớp Bồi dưỡng sư phạm các trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng (học các tối thứ 2 - 4 - 6, tại Trường ĐHSPKT): khai giảng ngày 5/10/2020. Thời gian học: 5 tháng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu