Tác giả :

Kính gửi quý Thầy/Cô và các Anh/Chị Nghiên cứu sinh!

            Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện Luận án của Nghiên cứu sinh (NCS) ngành Giáo dục học khóa 2015 - 2018 theo đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Trung tâm đào tạo Sau đại học - Viện Sư phạm Kỹ thuật sẽ tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ đầu năm học 2016 - 2017 dành cho tất cả các NCS (Đợt sinh hoạt thứ III của khóa học). 

            Nội dung buổi sinh hoạt tập trung vào các vấn đề sau:

  1. NCS báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu khoa học trong năm học 2015 - 2016; kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học trong năm học 2016 - 2017.
  2. Trao đổi của giảng viên và NCS về các hoạt động học tập và nghiên cứu.
  3. Trung tâm Đào tạo Sau đại học trình bày về kế hoạch học tập và nghiên cứu của NCS trong năm học 2016 - 2017; các biểu mẫu liên quan tới việc thực hiện Báo cáo tổng quan; Chuyên đề NCKH 1; Chuyên đề  NCKH 2 và Luận án.
  4. Triển khai các hoạt động sinh hoạt học thuật trong năm học 2016 - 2017 dành cho NCS.

            Để buổi sinh hoạt diễn ra đạt kết quả tốt, Trung tâm đề nghị các Anh/Chị NCS chuẩn bị các nội dung sau:

  1. Hoàn thành báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu khoa học (theo mẫu đính kèm). Báo cáo này sẽ nộp lại cho Trung tâm Sau đại học khi có chữ ký xác nhận của tập thể giảng viên hướng dẫn khoa học.
  2. Chuẩn bị file PPTs báo cáo chi tiết các kết quả học tập và nghiên cứu khoa học trong thời gian 5 - 7 phút.

 Thời gian: 8h30 sáng  ngày 1 tháng 11 năm 2016 (Thứ 3)

Địa điểm: Viện Sư phạm Kỹ thuật

                 Số 484, Lê Văn Việt, quận 9

Trung tâm đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời toàn thể quý Thầy/Cô hướng dẫn NCS và Anh/Chị NCS cùng tham gia buổi sinh hoạt này.

Mẫu báo cáo dành cho NCS

             Trân trọng

     Viện Sư phạm Kỹ thuật

 Trung tâm đào tạo Sau đại học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:18,739

Tổng truy cập:214,511