Tác giả :

Để hỗ trợ các Anh/Chị nghiên cứu sinh và các bạn học viên cao học hình thành kỹ năng thiết kế bảng hỏi trong quá trình thực hiện Luận án và Luận văn, Trung tâm đào tạo Sau đại học sẽ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: KỸ THUẬT THIẾT KẾ BẢNG HỎI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC. Khách mời trình bày báo cáo và hướng dẫn thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu khoa học giáo dục là PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ - Viện Khoa học giáo dục Viêt Nam.

Thời gian: 14 giờ ngày 18 tháng 03 năm 2016 (Thứ 6)

Địa điểm: Viện Sư phạm Kỹ thuật

                 Số 484 Lê Văn Việt, Quận 9.

Trung tâm đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời toàn thể quý Thầy/Cô, các Anh/Chị nghiên cứu sinh và các bạn học viên cao học tham dự buổi sinh hoạt học thuật này.

Trân trọng!

Trung tâm đào tạo Sau đại học

Viện Sư phạm Kỹ thuật

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:18,726

Tổng truy cập:214,498