Tác giả :

      Nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và nghiên cứu khoa học giáo dục nói riêng phần lớn tập trung vào việc thu thập các số liệu, dữ liệu và đánh giá chúng để rút ra những kết luận cần thiết phục vụ cho các nghiên cứu liên quan tiếp theo. Để có được phiếu điều tra giáo dục với nội dung và hình thức phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu thu thập số liệu, dữ liệu chính xác, người nghiên cứu cần đầu tư thời gian và công sức cho việc thiết kế các phiếu điều tra này. Với mong muốn chuẩn hóa việc thiết kế phiếu điều tra của các học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nghiên cứu khoa học giáo dục, Trung tâm Đào tạo sau đại học - Viện SPKT đã mời PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ - nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - trình bày chuyên đề: “KỸ THUẬT THIẾT KẾ BẢNG HỎI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC” vào chiều ngày 18 tháng 03 năm 2016.

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:18,729

Tổng truy cập:214,501