Tác giả :

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
NGÀNH GIÁO DỤC HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2016

 

Chủ tịch: PGS.TS. Ngô Anh Tuấn

Thư ký: PGS.TS. Dương Thị Kim Oanh

Ủy viên:  PGS.TS. Võ Thị Ngọc Lan

               PGS.TS. Lê Thị Hoa

              TS. Võ Văn Việt

Thời gian: 8 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2016 (Thứ 7)

Địa điểm: Viện Sư phạm Kỹ thuật

 

TT

Họ và tên ứng viên

Tên đề tài

1

Lê Đình Bình

Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuản chức danh nghề nghiệp tại các trường trung học phổ thông vùng Đông Nam Bộ

2

Trần Trí Độ

Dạy học theo năng lực trong đào tạo nghề nghiệp ở Việt Nam

3

Trần Trung Lập

Nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và phát triển kỹ năng lực thích ứng xã hội cho sinh viên bằng học tập thông qua phục vụ cộng đồng

4

Hà Ly

Quan niệm của Nho giáo về giáo dục đạo đức và trí tuệ. Ảnh hưởng của nó đối với giáo dục Việt Nam

5

Hà Văn Tú

Công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long

6

Nguyễn Thị Anh Thư

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc phát triển mô hình học tập tiếng Anh cộng đồng đến năng lực sử dụng tiếng anh của sinh viên các trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nội dung chi tiết có thể download tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:18,755

Tổng truy cập:214,527