Tác giả :

       Nhằm tuyển chọn các ứng viên có năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu và khả năng trí tuệ phù hợp với yêu cầu cần có của nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục học, Trung tâm Đào tạo sau đại học - Viện SPKT thừa ủy quyền của Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2016 - đợt 1 đã tổ chức hội đồng đánh giá phần trình bày bài luận nghiên cứu của các ứng viên vào sáng ngày 19 tháng 03 năm 2016. Tham gia hội đồng đánh giá có: PGS.TS. Ngô Anh Tuấn - Chủ nhiệm ngành, PGS.TS. Dương Thị Kim Oanh - Cố vấn đào tạo sau đại học, PGS.TS. Võ Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Lê Thị Hoa và TS. Võ Văn Việt. Trong 3 giờ trình bày, các ứng viên với sự nỗ lực của mình đã thể hiện phần nào vấn đề nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, khả năng trí tuệ,…trước hội đồng đánh giá. Trên cơ sở các đánh giá này, hội đồng đánh giá sẽ tham mưu cho hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh quyết định lựa chọn các ứng viên phù hợp. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi đánh giá bài luận của các ứng viên nghiên cứu sinh năm 2016 chuyên ngành Giáo dục học.

 
Hình 1: Ứng viên Lê Đình Bình trình bày bài luận

 Hình 2: Ứng viên Trần Trí Độ trình bày bài luận

 Hình 3: Ứng viên Trần Trung Lập trình bày bài luận

 Hình 4: Ứng viên Hà Ly trình bày bài luận

 Hình 5: Ứng viên Nguyễn Thị Anh Thư trình bày bài luận

 Hình 6: Ứng viên Hà Văn Tú trình bày bài luận
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:18,753

Tổng truy cập:214,525