Tác giả :

Theo quyết định số 707/QĐ-ĐKSPKT-TCCB, ngày 5/9/2013, Viện Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) được hình thành trên cơ sở hợp nhất khoa Sư phạm Kỹ thuật, Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục chuyên nghiệp và Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của trường ĐH SPKT Tp HCM. Viện SPKT thực hiện các chức năng đào tạo của khoa SPKT, chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục chuyên nghiệp và chức năng bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của trường ĐH SPKT tp HCM.

Viện SPKT gồm có 5 trung tâm: TT đào tạo Đại học, TT đào tạo Sau đại học, TT Nghiên cứu Tâm lí nghề nghiệp & Khoa học Giáo dục, TT đào tạo ngắn hạn, TT phát triển dự án và nguồn lực cộng đồng.

Hiện nay Viện SPKT có 01 GS.TS, 04 PGS.TS, 5 TS và 9 Thạc sĩ tham gia vào các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài các giảng viên cơ hữu, tham gia giảng dạy và thực hiện các đề tài nghiên cứu với Viện còn có nhiều giảng viên công tác ở bộ phận khác của trường đã tốt nghiệp cùng chuyên ngành và  nhiều PGS, TS đang công tác tại các Trường Đại học và Các viện nghiên cứu trong cả nước và nước ngoài.

Viện SPKT là đơn vị được Nhà trường giao trọng trách đào tạo giáo viên có trình độ Đại học và Sau đại học giảng dạy về chuyên ngành sư phạm tại các trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo khác trong cả nước. Bên cạnh đó, sinh viên và học viên tốt nghiệp từ Viện SPKT có thể tham gia công tác nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề; tham gia tổ chức và tư vấn về đào tạo, thực hiện công tác huấn luyện trong các công ty hoặc xí nghiệp sản xuất.

            Viện SPKT thực hiện chức năng đào tạo đại học trên cơ sở kết hợp với các khoa chuyên ngành trong toàn trường, trong đó Viện SPKT chịu trách nhiệm quản lý đào tạo mảng sư phạm. 

Bảng 1: Các chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và Đại học

TT

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

1

Tiến sĩ

Giáo dục học

1

Thạc sĩ

Giáo dục học

2

Lý luận và phương pháp dạy học

1

Đại học

Sư phạm kỹ thuật điện tử, truyền thông

2

Sư phạm kỹ thuật điện, điện tử

3

Sư phạm kỹ thuật cơ khí

4

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

5

Sư phạm kỹ thuật cơ điện tử

6

Sư phạm kỹ thuật ô tô

7

Sư phạm kỹ thuật nhiệt

8

Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin

9

Sư phạm kỹ thuật xây dựng

 Hàng năm, Viện Sư phạm Kỹ thuật đào tạo khoảng 400 tân kỹ sư và gần 100 tân thạc sĩ  theo các ngành đào tạo đã nêu trên. Các sinh viên tốt nghiệp từ Viện SPKT nằm trong đối tượng ưu tiên tuyển chọn và được đánh giá cao của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, đã và đang giữ nhiều chức vụ quan trong trong các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở bậc Đại học và Sau đại học, Viện SPKT còn là đơn vị đi đầu trong công tác bồi dưỡng Giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề cho các Trường Trung cấp Chuyên nghiệp và Dạy nghề của cả nước về Phương pháp giảng dạy, Phát triển chương trình và tài liệu, Quản lý giáo dục, Lý luận dạy học. Trong 5 năm vừa qua, Viện Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức bồi dưỡng sư phạm bậc 1 và bậc 2 cho giáo viên các tỉnh phía Nam với số lượng khoảng 4.600 học viên và các chuyên đề khác về sư phạm như Lý luận dạy Đại học, Đào tạo theo tín chỉ, Kiểm định cho một số trường đại học, cao đẳng. Năm 2010, Viện SPKT được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng. Viện SPKT cũng đã tổ chức nhiều khoá bồi dưỡng giáo viên có sự phối hợp với Tổng cục dạy nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các tổ chức quốc tế.

Các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong Viện có giá trị ứng dụng thực tiễn và đạt được giải thưởng cao. Đề tài NCKH cấp bộ, ngành, trường  tăng lên mỗi năm cả về số lượng lẫn chất lượng. “Đảm bảo nền giáo dục luôn được nâng cao” là mục tiêu phát triển của Viện, vì vậy Viện thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, báo cáo chuyên đề về công nghệ mới trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Sư phạm nghề cũng như các buổi hội thảo về phương pháp dạy tốt và học tốt cho giảng viên và sinh viên. Viện SPKT cũng đảm nhận tư vấn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực sư phạm nghề, công nghệ dạy học, lập dự án và cung cấp thiết bị thí nghiệm cho các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

         Như vậy, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Viện SPKT - trường ĐH SPKT Tp HCM ngày càng trưởng thành và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Sự phát triển này tạo điều kiện cho Viện SPKT thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao mà Đảng, Nhà nước và trường ĐH SPKT Tp HCM tin tưởng giao cho.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,557

Tổng truy cập:170,129