Tác giả :

Họ và tên

Chức vụ

Email

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng trung tâm

Phó viện trưởng

tuannv@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Như Khương

Phó Trưởng trung tâm

khuongnn@hcmute.edu.vn

ThS. Bùi Thị Bích

Giảng viên

bichbt@hcmute.edu.vn

TS. Diệp Phương Chi

Giảng viên

chidp@hcmute.edu.vn

ThS. Đặng Thị Diệu Hiền

Giảng viên

hiendtd@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Dương Thị Kim Oanh

Phó viện trưởng

oanhdtk@hcmute.edu.vn

ThS. Đỗ Thị Mỹ Trang

Giảng viên

mytrang@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Ngô Anh Tuấn

Giảng viên

tuankti@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu