Tác giả :
I. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

 

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

1

Tổ chức quá trình Dạy học

30

 

6

Giao tiếp ứng xử

30

2

Giáo dục học

45

 

7

Nghiên cứu khoa học giáo dục

30

3

Tâm lý học nghề nghiệp

60

 

8

UDCNTT trong dạy học

30

4

PP&KNDH

60

 

9

Thực hành sư phạm

45

5

Kiểm tra đánh giá

30

 

Tổng cộng: 360 tiết (24 tín chỉ)

II. ĐỐI TƯỢNG
- Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp chưa có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm và chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên giảng dạy trình độ cao đẳng , đại học chưa có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm và chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
- Cán bộ nghiên cứu trong các Viện nghiên cứu khoa học và cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp,
- Sinh viên đã tốt nghiệp hay còn đang học đang học tại trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong cả nước
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu