Tác giả :
I. Chương trình môn học
1. Môn học bắt buộc:  cho tất cả các đối tượng người học có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư¬ờng đại học, cao đẳng.

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam.

2

4

Phát triển chương trình giáo dục đại học, cao đẳng

1

2

Tâm lý giáo dục học đại học.

2

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

3

Lý luận dạy học đại học.

3

Tổng cộng: 10 tín chỉ


2.    Môn học bổ sung: Cho đối tượng chưa phải là giảng viên tại các trường Đại học Cao đẳng.

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

1

Phương pháp nghiên cứu KHGD

2

3

Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học.

1

2

Hình thức và phương pháp dạy học tích cực trong dạy đại học.

2

 

Tổng cộng: 05 Tín chỉ


Tổng cộng: 225 tiết (15 tín chỉ) cho đối tượng chưa là giảng viên đại học cao đẳng, 150 tiết (10 tín chỉ) cho đối tượng đã là giáo viên tại các cơ sở giáo dục đại học.
Thời khóa biểu (học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)
II. Đối tượng là các trường Cao đẳng và Đại học
   Đối với các trường Cao Đẳng Đại học có nhu cầu bồi dưỡng cho Các giảng viên để nâng cao nghiệp vụ hay nhằm tạo điều kiện cho giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (Hạng II), giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (Hạng I) nhưng chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu