Tác giả :
Hội đồng khoa học Viện SPKT được thành lập theo quyết định số 1325/ QĐ - ĐHSPKT - TCCB do Hiệu trưởng nhà trường kí ngày 30 tháng 12 năm 2013. Trong đó có Hội đồng chính thức gồm 11 thành viên, chủ tịch: PGS.TS. Ngô Anh Tuấn - Viện trưởng Viện SPKT và Hội đồng mở rộng gồm 7 thành viên. Danh sách các thành viên Hội đồng khoa học Viện SPKT xem tại đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu