Tác giả :
Viện Sư phạm Kỹ thuật xin thông báo
Dời lịch các lớp đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dự kiến sẽ khai giảng trong tháng 06:
- Lớp Bồi dưỡng sư phạm Trình độ Đại học (học vào ngày Thứ 7 và Chủ nhật, tại V.SPKT): khai giảng ngày 11/7/2020. Thời gian học: 10 tuần.
- Lớp Bồi dưỡng sư phạm trình độ Cao đẳng (học từ thứ 2 đến thứ 7, tại V.SPKT): khai giảng ngày 17/8/2020. Thời gian học: 6 tuần.
- Lớp Bồi dưỡng sư phạm các trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng (học các tối thứ 2 - 4 - 6, tại Trường ĐHSPKT): khai giảng ngày 5/10/2020. Thời gian học: 5 tháng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Elearning và nguồn học liệu