Tác giả :
I. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
STT

MÔN HỌC

SỐ TC

 

STT

MÔN HỌC

SỐ TC

1

Giáo dục học

4

 

6

Thực hành sư phạm

3

2

Phương tiện dạy học

3

 

7

Kỹ năng dạy học

4

3

Nghiên cứu Khoa học giáo dục

2

 

8

PP dạy học kỹ thuật nghề

2

4

Tâm lý học đại cương

2

 

9

Phát triển chương trình dạy nghề

2

5

Tâm lý học đại cương

2

 

 

         Tổng cộng: 24 tín chỉ (345 tiết) – CHƯƠNG TRÌNH HỌC DO TỔNG CỤC DẠY NGHỀ QUY ĐỊNH
II. ĐỐI TƯỢNG
- Đối tượng 1:  Học viên chưa qua các lớp bồi dưỡng sư phạm phải học đủ 24 tín chỉ (360 tiết học)
- Đối tượng 2: Học viên đã qua lớp bồi dưỡng sư phạm Bậc 2 phải học đủ 8 tín chỉ  (120 tiết học) 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Elearning và nguồn học liệu