Tác giả :

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Tầm nhìn

Viện Sư phạm Kỹ thuật là đơn vị tự chủ; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ phổ thông và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục và giáo dục kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Sứ mạng

Viện Sư phạm Kỹ thuật là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực giáo dục và giáo dục kỹ thuật; cung cấp đội ngũ giáo viên công nghệ phổ thông và nhà giáo giá dục nghề nghiệp; cung cấp sản phẩm và giải pháp về công nghệ giáo dục, sư phạm số và giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời ký công nghiệp 4.0.

Giá trị cốt lõi

(1)  Đồng hành cùng sự phát triển của hệ thống giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

(2) Mang lại những gì tốt nhất có thể cho người học trong mội trường học tập tích cực.

(3) Gương mẫu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hội nhập

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Elearning và nguồn học liệu