Tác giả :
 
  Viện Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) được thành lập vào năm 2013 theo Quyết định số 707/QĐ-ĐKSPKT-TCCB, ngày 5/9/2013, trên cơ sở hợp nhất khoa SPKT, Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục chuyên nghiệp và Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của trường ĐH SPKT TPHCM. Tổng số cán bộ cơ hữu của Viện SPKT là 28 người, trong đó có 05 PGS.TS, 08 tiến sĩ, 04 NCS và 07 Thạc sĩ. 

Viện SPKT là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật và cán bộ quản lý giáo dục nhằm cung cấp và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao cho giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Hàng năm, Viện SPKT đào tạo khoảng 400 giáo viên kỹ thuật bậc đại học, gần 100 Thạc sĩ và 04 NCS thuộc các nhóm ngành Sư phạm Kỹ thuật, Sư phạm Công nghệ và Giáo dục học. Qua đó, Viện SPKT đã cung cấp cho xã hội một số lượng lớn đội ngũ giáo viên công nghệ phổ thông và giáo dục nghề nghiệp cho hầu hết các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước. Trong số đó, có rất nhiều cựu học viên và sinh viên của Viện SPKT đang nắm giữ những vị trí quan trọng và chủ chốt tại các trường phổ thông, cao đẳng và trung cấp.

Bên cạnh đó, Viện SPKT còn thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực giáo dục, giáo dục kỹ thuật và công nghệ dạy học. Mỗi năm, Viện SPKT thực hiện khoảng 2 – 3 đề tài NCKH cấp Bộ, 10 – 15 đề tài NCKH cấp trường, 15 – 20 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo (hình SV làm robot). Các công trình nghiên cứu khoa học Viện SPKT có giá trị ứng dụng thực tiễn và đạt được giải thưởng cao. Viện SPKT còn đảm nhận tư vấn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, công nghệ dạy học, lập dự án và cung cấp thiết bị thí nghiệm cho các cơ sở giáo dục trong toàn quốc.

Ngoài ra, Viện SPKT luôn quan tâm và tìm kiếm những cơ hội hợp tác và liên kết đào tạo, cũng như tham gia các dự án nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo ngoài nước, các tổ chức quốc tế. Hiện nay, Viện SPKT đang phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động thuộc Diễn đàn hợp tác khu vực Châu Á về đào tạo giáo viên dạy nghề (RCP - The Regional Cooperation Platform for Vocational Teacher Education in Asia) và nay là Hiệp hội khu vực Châu Á về đào tạo giáo viên dạy nghề (RAVTE - Regional Association for Vocational Teacher Education in Asia). Viện SPKT đang đại diện HCMUTE triển khai dự án hợp tác nghiên cứu cùng với trường đại học giáo dục Zurich, Thụy Sĩ, với đề tài dự án: “The contribution of vocational skills development to inclusive industrial growth and transformation: An analysis of critical factors in 6 countries”.

Trong thời gian tới, cùng với định hướng phát triển chung của Nhà trường, Viện SPKT sẽ đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng sau:
1. Quản trị viện theo mô theo mô hình tự chủ
- Cơ cấu tổ chức Viện SPKT phù hợp với mô hình quản trị tự chủ
- Tăng tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc
- Ưu tiên phát triển triển đội ngũ, đặc biệt là cán bộ trẻ.
2. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo đại học, cao học và NCS, cụ thể:
- Mở thêm ngành đào tạo mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ Viện SPKT
- Tăng quy mô đào tạo các ngành hiện có
- Nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường học tập tích cực.
3. NCKH và quan hệ quốc tế
- Tăng số đề tài NCKH, đặc biệt là đề tài cấp bộ và cấp nhà nước
- Tăng số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước
- Tăng số lần tham dự hội nghị khoa học trong nước và quốc tế
- Mở rộng liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các đề tài NCKH thuộc lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp
- Liên kết quốc tế trong đào tạo giáo viên dạy nghề
4. Dịch vụ
- Tăng quy mô và mở rộng phạm vi bồi giáo viên phổ thông và giáo dục nghề nghiệp
- Liên kết với các tổ chức ngoài trường trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và khai thác thương hiệu Viện SPKT
- Tham gia bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động theo ủy quyền của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT
(Institute of Technical Education - ITE)
Địa chỉ: 484 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Website: www.ite.hcmute.edu.vn; Email: vienspkt@hcmute.edu.vn
Facebook: facebook.com/vienSPKT
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Elearning và nguồn học liệu