Tác giả :
Ngày 4 tháng 3 năm 2015, Viện SPKT đã tổ chức họp HĐ Khoa học và đào tạo để bàn thảo các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo Đại học, Sau đại học cũng như các bước phát triển tiếp theo.


                      Hình 1: PGS.TS Ngô Anh Tuấn điều hành buổi họp
Tại cuộc họp này các thành viên hôi đồng đã phân tích tình hình giảng dạy và NCKH thực tế và thống nhất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

                    Hình 2: Các thành viên của hội đồng thào luận tích cực
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *