Tác giả :
1. GIỚI THIỆU TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN CÔNG NGHỆ
- Mục tiêu: phát triển 05 nhóm năng lực cho học sinh: (1) Nhận thức công nghệ; (2) Giao tiếp công nghệ; (3) Sử dụng công nghệ; (4) Đánh giá công nghệ; (5) Thiết kế kỹ thuật.
- Nội dung: dựa trên nền tảng năng lực Toán học và năng lực Tự nhiên (Vật lý, Sinh học, Hoá học), để phát triển năng lực Công nghệ cho học sinh, chương trình được xây dựng với những chủ đề học tập gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Nội dung trong từng chủ đề thể hiện cụ những ứng dụng của Toán và Khoa học trong đời sống sinh hoạt và thực tế sản xuất, đặc biệt những ứng dụng thuộc lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ. Xuyên suốt chương trình, các chủ đề học tập thể hiện rất rõ quan điểm tích hợp xuyên môn/xuyên lĩnh vực, bao gồm: Khoa học (S); Công nghệ (T); Kỹ thuật (E); Toán (M).
- Định hướng phương pháp dạy học: đặc điểm nội dung học tập như trên, họat động học tập trải nghiệm được xem là định hướng chủ đạo trong tổ chức dạy học. Tuỳ theo mỗi chủ đề học tập và điều kiện dạy học thực tế, giáo viên có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ngay trong lớp học, trong khuôn viên nhà trường, hoặc ngoài xã hội thông qua dạy học tích hợp, dạy học dựa vào thực hành, dạy học dựa vào dự án, ...
2. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BỘ MÔN:
Khi chương trình này triển khai và thực tế dạy học, đội ngũ giáo viên bộ môn chính là thách thức lớn nhất đối với sự thành công của chương trình. Hiện nay giáo viên công nghệ ở các cơ sở giáo dục phần lớn là dạy kiêm nhiệm như: Lý-Công nghệ; Sinh-Công nghệ; thậm chí Thể dục-Công nghệ; ... Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn là nhiệm vụ hàng đầu và then chốt. Những giáo viên không có nền tảng kiến thức và khả năng ứng dụng Kỹ thuật - Công nghệ sẽ gặp khó khăn khi triển khai dạy học. 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM là một trong những trường đại học đầu tiên và tích cực tham gia phát triển môn Công nghệ ngay từ giai đoạn đầu tiên, với hai vai trò: (1) Phát triển chương trình GDPT môn Công nghệ; (2) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.  
Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM là trường đại học duy nhất ở khu vực phía Nam và miền Trung-Tây Nguyên có chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Công nghệ trình độ đại học và cao học: 
(1) Đại học: ngành Sư phạm Công nghệ
(2) Cao học: ngành Lý luận&PPDH Công nghệ 
Cả hai chương trình này được Nhà trường uỷ quyền cho Viện SP Kỹ Thuật tổ chức đào tạo.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Elearning và nguồn học liệu