Tác giả :
Ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại các phòng: 406, 407, 408, 409 - Viện SPKT, Trung tâm đào tạo sau đại học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học các ngành: Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học. Các học viên cao học bảo vệ tại 6 hội đồng ngành Giáo dục học và 01 hội đồng ngành Lý luận và phương pháp dạy học. Tham gia hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học lần này là các cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính; có học vị tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, phương pháp dạy học, công nghệ dạy học, tâm lý giáo dục,... đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Nông Lâm TpHCM, Trường Đại học Công nghệ TpHCM, Sở Giáo dục - Đào tạo TpHCM, ...

                              Hình 1: Học viên bảo vệ luận văn tại hội đồng ngành Giáo dục học
Ngay sau phần giới thiệu quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp của Chủ tịch hội đồng, các học viên lần lượt trình bày báo cáo khoa học liên quan đến đề tài luận văn tốt nghiệp trong khoảng 15 phút - 20 phút; các thành viên hội đồng chấm luận văn thạc sĩ có những phản biện, câu hỏi, gợi mở, … sâu sắc liên quan vấn đề nghiên cứu, nội dung nghiên cứu mà học viên đã thực hiện để học viên suy nghĩ, nhìn nhận lại và làm rõ thêm các vấn đề còn chứa đựng những thiếu sót nhất định. Sau ngày bảo vệ luận văn trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, các học viên sẽ chỉnh sửa các thiếu sót mà các giảng viên phản biện và thành viên hội đồng đã góp ý để có quyển luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh nộp cho Phòng Đào tạo, Thư viện và Viện Sư phạm kỹ thuật nhằm hội đủ các điều kiện làm thủ tục xét tốt nghiệp.

                      Hình 2: Thành viên hội đồng ngành Giáo dục học phản biện luận văn

              Hình 3: Thành viên hội đồng ngành Giáo dục học đang lắng nghe phần trình bày của học viên
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:18,712

Tổng truy cập:214,484