Tác giả :
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ & Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo-Tài chính-Lao động Thương binh & Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 01/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 đối với trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo số 182/TB-ĐHSPKT-HĐTS2015 ngày 10/4/2015 Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015,
Hiệu trưởng thông báo về việc triển khai Chương trình đào tạo giáo viên kỹ thuật và nhận hồ sơ đăng ký học chương trình sư phạm kỹ thuật & cam kết phục vụ ngành Giáo dục & Đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 2015 như sau:
1.    TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT.
       - Các Chương trình sư phạm kỹ thuật & chỉ tiêu đào tạo:
* Sư phạm kỹ thuật điện tử, truyền thông, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, mã ngành: D510302. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật điện, điện tử, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, mã ngành: D510301. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật cơ khí, thuộc ngành Công nghệ chế tạo máy, mã ngành: D510202. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, thuộc ngành Kỹ thuật công nghiệp, mã ngành: D510603. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật cơ điện tử, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, mã ngành: D510203. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật ô tô, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, mã ngành: D510205. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật nhiệt, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, mã ngành: D510206. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin, thuộc ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: D480201. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật xây dựng, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, mã ngành: D510102. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật Công nghệ may, thuộc ngành Công nghệ may, mã ngành: D540204. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thực phẩm, thuộc ngành Công nghệ thực phẩm, mã ngành: D540101. Chỉ tiêu: 25.
* Sư phạm kỹ thuật Môi trường, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, mã ngành: D510406. Chỉ tiêu: 25.
* Ngành Sư phạm tiếng Anh, mã ngành: D140231. Chỉ tiêu: 75.
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
* 3,5 năm đầu do khoa quản ngành quản lý & tổ chức đào tạo.
* 1,0 năm cuối do Viện Sư phạm kỹ thuật quản lý & tổ chức đào tạo.
- Sinh viên tốt nghiệp: Được cấp bằng kỹ sư (hoặc cử nhân) theo mã ngành học & chứng chỉ sư phạm kỹ thuật.
2.    NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT & CAM KẾT PHỤC VỤ NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SAU KHI TỐT NGHIỆP.
a.    Đối tượng & điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:
Sinh viên khoá 2015 trúng tuyển NV1 thuộc các ngành có triển khai chương trình sư phạm kỹ thuật nói trên tự nguyện đăng ký học chương trình sư phạm kỹ thuật & cam kết phục vụ ngành Giáo dục & Đào tạo sau khi tốt nghiệp.
b.    Quy trình thực hiện:
- Sinh viên nhận mẫu đơn, điền đầy đủ thông tin & nộp đơn tại khoa, thời hạn đến hết ngày 30/9/2015 (ngành Sư phạm tiếng Anh không phải làm đơn).
- Các khoa lập danh sách theo ngành chuyển phòng Công tác HSSV kèm đơn của sinh viên, chậm nhất vào ngày 06/10/2015.
- Phòng Công tác HSSV tổng hợp danh sách sinh viên khóa 2015 đăng ký học chương trình sư phạm kỹ thuật & cam kết phục phụ ngành Giáo dục và Đào tạo sau khi tốt nghiệp trình Hiệu trưởng xem xét quyết định phương án xét tuyển, chậm nhất vào ngày 10/10/2015.
- Hội đồng xét tuyển tổ chức xét tuyển từ ngày 12/10 đến 17/10/2015 (tiêu chí xét tuyển, theo Đề án tuyển sinh năm 2015 của Trường đã công bố).
- Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh sách sinh viên khóa 2015 đủ điều kiện đăng ký học chương trình sư phạm kỹ thuật & cam kết phục phụ ngành Giáo dục và Đào tạo sau khi tốt nghiệp vào cuối tháng 10/2015.
c.    Quyền lợi và nghĩa vụ: Sinh viên được Hiệu trưởng ra quyết định công nhận đủ điều kiện đăng ký học chương trình sư phạm kỹ thuật & cam kết phục phụ ngành Giáo dục và đào tạo sau khi tốt nghiệp, được miễn học phí trong quá trình đào tạo; đồng thời phải có trách nhiệm thực hiện sự phân công công tác trong ngành giáo dục & đào tạo. Trường hợp sinh viên từ chối sự phân công của tổ chức sẽ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được miễn đóng học phí trong thời gian học tại trường.

P/s: chi tiết thông báo và biểu mẫu đăng ký có thể download tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:18,722

Tổng truy cập:214,494